Veiligheid boven alles

...zeker in de bouwsector, en al helemaal binnen ASK Romein. Na een doorlichting binnen ons bedrijf op het vlak van veiligheid stelden we tevens vast dat er nood is aan een verbindende factor, een inspiratiebron die ons dagelijks bijstaat in alles wat met veiligheid te maken heeft of beter gezegd een collega die het voortouw neemt en samen met ons veiligheid op nummer 1 zet. Welkom PAT!

Maak kennis met PAT in dit filmpje:

Wat betekent veiligheid binnen ons bedrijf?

Ons bedrijf investeert continu in welzijn op het werk, een ruim begrip dat naast veiligheid evenzeer de bescherming van de gezondheid als het zo klein mogelijk houden van de psychosociale belasting omvat. Het draait voor ons ook rond een goede hygiëne en ergonomie op de werkvloer. Veiligheid gaat met andere woorden niet alleen het dragen van PBM’s en andere veiligheidsitems, maar het bevordert ook een harmonieuze en aangename werksfeer en het algemeen welzijn van éénieder.

We voelen ons hier als bedrijf medeverantwoordelijk voor en we willen bewustzijn creëren om veilig, ethisch, verantwoord en zinvol te werken, met respect voor elkaar en voor het bedrijf zelf.

Waarom? Omdat wij oprecht de ambitie hebben om van elke dag een fijne en veilige dag te maken en omdat we willen dat onze mensen ’s avonds naar huis gaan met een positief en voldaan gevoel. PAT zal ons begeleiden naar die betere veiligheidscultuur. Veiligheid is voor onze ASK Romein-familie geen einddoel op zich, maar het is een way of working, onze tweede natuur.

Hoi! Ik stel me graag even voor. Klik op mij voor meer informatie.
Ontdek onze vijf gedragingen