Beste bezoeker,

AR Holding B.V. heeft een deel van de activa en eigendommen van ASK Romein International B.V. en haar dochtervennootschappen overgenomen. AR Holding B.V. wordt via haar dochtermaatschappij AR Structural B.V. actief op de staalmarkt en via haar dochtermaatschappij AR Bouw B.V. actief op de bouwmarkt. AR Holding B.V. heeft ook de handelsnaam ASK Romein van de curatoren gekocht en zal deze blijven gebruiken. De bedrijven opereren vanuit het vertrouwde adres Belder 101 in Roosendaal. Op dit adres houden we kantoor en hebben we onze eigen in-house productiefaciliteiten.

Een kundige en zeer gemotiveerde groep medewerkers van ASK Romein is inmiddels in dienst getreden bij de nieuwe vennootschappen. We zijn bijzonder verheugd met hun besluit om bij ons in dienst te treden. Op basis van hun kennis, kunde en gedrevenheid gekoppeld aan een sterke financiële basis zijn we in staat om uiteenlopende bouw en staalbouwprojecten te ontwerpen en bouwen. We hebben veel vertrouwen in de toekomst en hopen op uw vertrouwen om samen met ons prachtige projecten te gaan realiseren.

Het is van belang om te informeren dat AR Holding B.V. en haar dochtervennootschappen en deze doorstart volledig los staan van de faillissementen van ASK Romein van 11 april 2023 of de afwikkeling daarvan. Uiteraard spijt het ons bijzonder mocht u schade hebben opgelopen door het faillissement van ASK Romein International B.V. en haar dochtervennootschappen. Voor vragen met betrekking tot ASK en/of de afwikkeling van de faillissementen vragen wij u zich te (blijven) richten tot de benoemde curatoren Dhr. Bijlsma en Dhr. Schraven, advocaten te Tilburg. Meer informatie en updates over deze faillissementen vindt u op https://www.vdt-advocaten.nl & https://devoort.nl/ .

Uiteraard zijn wij altijd graag bereid een en ander nader toe te lichten.