PROLOGIS PARK BOOM DC2

Het project

Bouw van een nieuw distributiecentrum van 52.401 vierkante meter bestaande uit vier logistieke hallen met mezzanine en kantoorruimte.

Opdrachtgever:
Prologis BV

Uitvoeringsperiode:
Augustus 2022 –
September 2023

Bouwlocatie :
Klampovenweg
2850 Boom
België

Certificering:

BREEAM Very Good

Technische gegevens:

Bebouwd oppervlak / Warehouse: 48.088 m²
Kantoren: 1.864 m²
Mezzanine: 3.150 m²
Technische verdiepen: 958 m²
Bruto Vloeroppervlak: 52.401 m²
In te richten Terreinoppervlak: 25.325 m²

Fundering:

1038 Mortelschroefpalen - Bedrijfsvloeren op vaste grondslag

Vloeren:

  • Magazijndeel: vlakke traditioneel gewapende vloer: 40.000 vierkante meter
  • Expeditiedeel: Traditioneel gewapende vloer: 8.000 vierkante meter
  • Laadkades: Traditioneel gewapende vloer: 4.000 vierkante meter

Opbouw:

Volledige Betonstructuur – overspanningen dakliggers 22,50 meter

Duurzame aspecten

Omgeving:

  • Naast het distributiecentrum wordt een waterbuffer aangelegd waarin het overtollige water wordt opgeslagen wanneer er in korte tijd veel neerslag zou vallen.
  • In samenwerking met een ecoloog wordt een bloemrijke tuin aangelegd waarin inheemse en lokale planten groeien. Dit verbetert de biodiversiteit in de buurt.
  • Er worden bijen- en insectenhotels geplaatst die worden onderhouden door een imker en eveneens bijdragen tot het ecologisch systeem.

DC:

  • Er worden maar liefst 10.000 zonnepanelen op het dak geplaatst.
  • Het gebouw wordt op ruime afstand van de erfgrens gebouwd. De docks bevinden zich niet aan de bewonerszijde, waardoor het gebouw zelf als geluidsmuur fungeert.
  • Veiligheid staat voorop met snelheidsbeperkingen en reeds aangelegde fiets- en voetpaden op en rond het terrein.

Huidige bouwfase

De ruwbouw vordert gestaag. Momenteel zijn we bezig met het plaatsen van de kolommen en de betonstructuur. Daarnaast zijn we ook de binnenwanden tussen de verschillende units aan het monteren.

bouwfase 1Op 11 april 2023 zijn ASK Romein International B.V. en ASK Romein Holding B.V. en haar 100% (Nederlandse) deelnemingen failliet verklaard.
Meer informatie en updates over deze faillissementen vindt u hier